(v1.69)
|
    News
  • Thai LPGA Abilities Test

Thai LPGA Abilities Test

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เปิดให้มีการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ในวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก
Nov 8, 2023

รับสมัครการสอบคัดเลือกสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี

(Thai LPGA Member Abilities Test 2/2023)

วันที่รับสมัคร : 8 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ :

1. สุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

2. มีแต้มต่อไม่เกิน 5

เอกสารที่ใช้ :

1. ใบรองรองแต้มต่อ (ไม่เกิน 5)

2. สำเนาบัตรประชาชน

ค่าสมัคร

- Golf Instructor จำนวน 9,000 บาท (ค่าอบรมทฤษฎีกีฬากอล์ฟ+ค่าปฐมนิเทศ อบรมกฎข้อบังคับ+ สอบภาคปฎิบัติ)

- Tournament Player จำนวน 6,000 บาท (ค่าปฐมนิเทศ อบรมกฎข้อบังคับ+ สอบภาคปฎิบัติ)

(ผู้ที่สมัครสอบ ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 073-805-2625)

สถานที่ : สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท

เกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกประเภทนักกอล์ฟแข่งขัน (Tournament Player)

ผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ (Writing Ability Test)ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบจะต้องมีคะแนนตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

การสอบภาคปฏิบัติ (Playing Ability Test) ผู้สมัครจะต้องเล่นกอล์ฟจำนวน 36 หลุม (วันละ 18 หลุม) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบจะต้องมีคะแนนรวม 36 หลุมไม่มากกว่า 8 โอเวอร์พาร์

เกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (Golf Instructor)

ผ่านการอบรมทฤษฎีกอล์ฟเบื้องต้น การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการสอน และจิตวิทยากีฬากอล์ฟ ) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบจะต้องมีคะแนนตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

ผ่านการปฐมนิเทศ และอบรมกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ (Writing Ability Test) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบจะต้องมีคะแนนตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

การสอบภาคปฏิบัติ (Playing Ability Test) ผู้สมัครจะต้องเล่นกอล์ฟจำนวน 36 หลุม (วันละ 18 หลุม) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบจะต้องมีคะแนนรวม 36 หลุมไม่มากกว่า 18 โอเวอร์พาร์

ข้อมูลเพิ่มเติม : Line Official Account ID. : @thailpga