(v1.69)
|
    News
  • Thai LPGA 15th Anniversary

Thai LPGA 15th Anniversary

วันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันนึง เป็นวันที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เดินทางมาครบรอบ 15 ปีแล้ว สมาคมฯ ได้พัฒนาไปมากจนได้รับการยอมรับในระดับสากล ให้มีการแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมโลก (Rolex Women's World Golf Rankings) แต่เป้าหมายของสมาคมฯ ยังไม่หยุดอยู่ที่ตรงนี้ มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำอีกในอนาคต เราจะก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่น ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและ เสียสละเพื่อส่วนรวม สมาคมฯ มีภารกิจอันยิ่งใหญ่ เพื่อพัฒนาเหล่าสมาชิกทุกคนให้กอล์ฟอาชีพสตรีก้าวขึ้นสู่ระดับโลกทีละขั้น เช่น การจัดการแข่งขันในระดับสากล การอบรมพัฒนาสมาชิกให้มีศักยภาพ การเพิ่มจำนวนประชากรนักกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีของไทย จนถึงการสร้างนักกีฬาไปสู่ระดับสากล ผมขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ช่วยกันสร้างสมาคม และพัฒนาสมาคมฯ นี้มาตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน จากนี้ไปเราจะก้าวไปพร้อมๆกัน ด้วยความเข้มแข็ง ให้สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เป็นสถาบันที่มีคุณภาพในระดับสากลต่อไป
May 14, 2023