การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ต่อบัตรสมาชิก)
Membership Renewal

รายละเอียดการชำระค่าสมาชิก / How to renew membership

1) ค่าบำรุงสมาคม (ค่าต่อบัตรสมาชิก) ประจำปี 1,050 บาท (รวมค่าจัดส่งเอกสาร)

2) กรณีสำหรับสมาชิกที่จะแข่งขันในปี 2021 (ต้องจ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท)

3) โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 073-8-05262-5

4) กรอกข้อมูลสมาชิกและแนบหลักฐานการโอนเงิน

5) บัตรสมาชิกจะได้รับภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังได้รับการชำระเงิน

6) กรณีบัตรสมาชิกชำรุด สูญหาย หรือแก้ไขข้อมูลในบัตร สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

หมายเหตุ: ข้อบังคับสมาคมข้อที่ 12.4 กำหนดไว้ว่าหากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปี สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดลง

*****************